;

Konferencia: Klimaticky odolnejšie mestá

Tickets for Konferencia: Klimaticky odolnejšie mestá.

ASOCIÁCIA PRE ZELENÉ STRECHY A ZELENÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

Vás pozýva na druhú medzinárodnú konferenciu pod záštitou J.E. pani Zuzany Čaputovej:

"Klimaticky odolnejšie mestá"


26.9.2023 (utorok)

8:00 Registrácia

9:00 - 18:00 Prezentácie a vyhlásenie víťazov "Zelená strecha roku 2023"

18:00 Večerný raut a networking


27.9.2023 (streda)

9:00 - 17:00 Prezentácie 


28.9.2023 Exkurzia po zaujímavých zelených strechách 


Konferencia bude simultánne tlmočená (SJ/AJ - AJ/SJ).

V cene lístka je zahrnuté občerstvenie počas dňa, obed a večerný raut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencia je určená: architektom, projektantom, zástupcom samosprávy a štátnej správy, stavebným firmám, developerom, správcom bytových fondov, pedagógom, študentom a nadšencom vodozádržných a adaptačných opatrení.


Spíkri:

prof. Dr. Ing. Manfred Koehler, prezident World Green Infrastructure Network, Nemecko,

Dr. Ing. Marta Weber-Siwirska, PhD., Wroclaw University of Environmental and Life Science, Poľsko

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD, výkonná raditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného

Mgr. Jozef Pecho, klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav

Ing. Marek Sokáč, PhD., predseda Vedeckej Rady Ústavu hydrológie, SAV

RNDr. Timotej Brenkus, SAŽP, riaditeľ sekcie environmentalistiky

Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií, mesto Trnava

Ing. Pavel Dostál, predseda sekcie zelené strechy, Česká republika

Ing. Jana Tóth, špecialistka na financovanie projektov z verejných zdrojov

Mgr. Marián Pavelka, PhD., Ústav Výskumu globálni změny Akademie věd ČR

prof. Doc. Ing. Peter Tauš, PhD., Technická univerzita Košice

Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinársky architekt, a špecialista na vertikálne záhrady, ČR

Ing. Eduard Chvosta, zástupca riaditeľa Střední odborné školy Jarov

Doc. Ing. Michaela Danáčová, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU

Ing. Martin Pánek, TOPWET

Ján Rapan, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Branislav Siklienka, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Spolu zažijeme 24 odborných prednášok a budete mať možnosť porozprávať sa súčastníkmi konferencie na večernom networkingu. Prepájanie je dôležité, pretože spájaním dokážeme urobiť pre naše mestá a nasledujúce generácie viac.


Zelené strechy, zelené fasády a ostatné zelenomodré opatrenia majú veľa benefitov, ktoré nám pomáhajú adaptovať naše mestá na zmenené klimatické podmienky. Každoročne zažívame extrémne sucho, horúčavy, či prívalové dažde. Vegetačné strechy pomáhajú ochladzovať tepelné ostrovy v mestách, zadržujú dažďovú vodu, aby neodtekala do kanalizácie, zvyšujú biodiverzitu, či vytvárajú nové pobytové priestory v administratívnych alebo obchodných centrách. Taktiež sa výborne kombinujú s fotovoltikou a zlepšujú jej účinnosť.

Aby zelené strechy dlhodobo fungovali a plnili svoju funkciu, je potrebné, aby boli inštalované správnym spôsobom. Preto Asociácia pre zelené strechy vydala Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu vegetačných striech..


KONTAKT:

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

papp@zelenestrechy.org

www.zelenestrechy.org


Konferencia: Klimaticky odolnejšie mestá

Registration
Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Bratislava

Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 36, 84106 Bratislava, Slovakia

Company ID: 53469267

Comments